دربــاره ما

در حوزه نرم افزار تکنولوژی های نو ظهوری با اسم واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و واقعیت ترکیبی بوجود آمده است که وابسته به هوش مصنوعی شاخه بینایی ماشین و شبکه های عصبی است .

ما نیز با توجه به تجربه خود در ضمینه بینایی ماشین و شبکه های عصبی به این سمت کشیده شدیم ، از جذابیت های این تکنولوژی نمیتوان غافل شد همانطور که شرکت های بزرگی مثل متا(فیس بوک) با پروژه واقعیت مجازی متاورس وارد این حوزه شده است ما نیز به اندازه قدرت و توانایی خود در داخل کشور و خارج از کشور در این حوزه فعالیت داریم .

مشتریان ما